Szkoła z klasą 2.0

Gimnazjum nr 2 w Rumi przystąpiło w roku szkolnym 2011/2012 do programu „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0".

Celem „Szkoły z klasą 2.0" jest wypracowanie przez nauczycieli i uczniów wspólnych zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole. Stawia się przy tym na realizowanie z uczniami projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

W ramach programu uczniowie wypracują kodeks dobrych praktyk, dotyczących korzystania z nowych mediów w procesie nauczania.

Główne punkty kodeksu to:
- bezpieczeństwo w sieci
- korzystanie ze źródeł i prawa autorskie
- wykorzystywanie sieci do komunikacji w szkole

Koordynatorem Programu „Szkoła z klasą 2.0" w Gimnazjum nr 2 w Rumi jest nauczyciel języka polskiego – p. Beata Kędzierska

Więcej informacji o Programie można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:

Szkoła z klasą 2.0

Szkoła z klasą 2.0 - 2012/2013


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)