Terapia pedagogiczna

czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna – to system zintegrowanych i zaplanowanych w czasie, zindywidualizowanych działań zapobiegawczo – naprawczych, stymulacyjno – usprawniających i korekcyjno – kompensacyjnych, realizowanych przez nauczyciela terapeutę w różnych formach pomocy specjalistycznej dla uczniów wykazujących różnego rodzaju trudności w nauce, przy jednoczesnym prawidłowym rozwoju umysłowym i prawidłowej motywacji. Trudności te spowodowane są fragmentarycznymi zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych. Zaburzenia takie są współodpowiedzialne za powstawanie:

Czytaj więcej...


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)