Szkoła promująca zdrowie

Debata uczniowska

1 grudnia 2017 r. odbyła się w naszej szkole debata dla uczniów klas gimnazjalnych „Anka nie była pierwsza..."
Przygotowaniem do debaty były tajemnicze ulotki umieszczane w różnych miejscach w szkole ( „Hejt zostawia trwały ślad...", „Anka nie była pierwsza w tej szkole..."). Miały one zaciekawić i zachęcić do myślenia o problemie uczniów szkoły.
Uczestnicy debaty wspólnie wypracowali sposoby na radzenie sobie z hejtem w sieci. Przedstawiciele klas mieli przeprowadzić zajęcia na godzinach wychowawczych w ramach edukacji rówieśniczej

Warsztaty

W czasie ferii zimowych, chętni uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach poświęconych komunikacji w świecie realnym i w świecie wirtualnym. Warsztaty prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego nastawione były na rozwijanie kompetencji związanych z wykorzystaniem Internetu przez młodzież.
Cel ogólny programu:
Nabywanie i kształtowanie wiedzy i umiejętności społecznych, emocjonalnych i wychowawczych związanych z umiejętnością komunikowania się , w tym z komunikowaniem się za pomocą nowoczesnych technologii  komunikacyjnych (Interent, smartfony, tablety oraz media społecznościowe)
Cele szczegółowe:
Wiedza:
Po zakończeniu całego cyklu zajęć uczestnicy będą potrafili:
- definiować i wyjaśnić następujące pojęcia: komunikacja, Internet, status online i offline, uzależnienie od Internetu, netykieta,
- wymienić i zapamiętać wybrane zagadnienia z zakresu: zagrożeń wynikających z Interentu, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zasad netykiety, potencjalny zagrożeń wynikających z długiego bycia online, podstawowych symptomów świadczących o uzależnieniu od Internetu, konsekwencji udostępniania informacjo o sobie w sieci,zagrożeń wynikających z udawania kogoś innego w Internecie niż jest w rzeczywistości(tożsamość online),
- uświadomić sobie i zrozumieć kwestie dotyczące: selektywnego charakteruinformacji zamieszczonych w Internecie oraz konsekwencji ich długotrwałej dostępnościw sieci.
Umiejętności:
Po zakończeniu całego cyklu zajęć uczestnicy będą potrafili:
- zidentyfikować emocje towarzyszące statusowi online i offline oraz informacje,
które można uznać za zbyt osobiste w Internecie,- ocenić wybrane aspekty własnego funkcjonowania dotyczące: ilości czasu spędzonego w Internecie, informacji o sobie, które są znane pozostałym użytkownikom Internetu oraz możliwych konsekwencjach umieszczania własnych zdjęć i informacji o sobie w Internecie, wpływu liczby uzyskanych „lajków" na poziom własnego samopoczucia,
- przedstawić w postaci graficznej (na zegarze) swoją typową aktywność w ciągu doby i zaznaczyć na nim ilość spędzonego czasu online.
Uczniowie ćwiczyli sposoby komunikowania się, oglądali filmy edukacyjne, szukali rozwiązań w trudnych sytuacjach związanych z cyberprzemocą oraz wykonali wspólnie plakat STOP CYBERPRZEMOCY.

Nowa rzeczywistość szkolna... czyli nasza szkoła się zmienia...

Reforma i reorganizacja placówki postawiła nas przed nowymi wyzwaniami. Nasz budynek szkolny nie tylko nosi nową nazwę, ale też zmieniła się społeczność naszej placówki. Po korytarzach szkolnych biegają dzieci z klas "O", I-szych, oraz IV-tych. Njaważniejsze stało się zapewnienie bezpieczeństwa naszych młodszym podopiecznym. Zaczęliśmy od przeprowadzenie ankiety dotyczącej samopoczucia dzieci i poczucia bezpieczeństwa po piewszych tygodniach pobytu w naszej szkole. Wzięli w niej udział nie tylko uczniowie, ale także rodzice.

Nasze kolejne działanie to szkoleniowa rada pedagogiczna, podczas której omówiono wyniki ankiet, wskazano najwazniejsze obszary do pracy i opracowano procedury popstępowania, które mają podnieść poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów.

Wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi opracowali zasady, które pomagą uczniom czuć się bezpiecznie podczas pobytu w szkole. W najmłodszych klasach zaplanowano wiekszą ilość zabaw i gier rozładowywujących agresję. W świetlicy szkolnej zwrócimy uwagę na ćwiczenia relaksacyjne i zabawy przeciw agresji.

Wyłoniliśmy miejsca, na których potrzebne są dodatkowe dyżury, wyznaczyliśmy też strefy pobytu najmłodszych i sposoby poruszania się starszej młodzieży po części, na której przebywają uczniowie oddziałów wczesnoszkolnych.

 

Nasze plany na rok szkolny 2017/2018

Problemem, z którym chcemy się zmierzyć w nowym roku szkolnym 2017/2018, wyłonionym w poprzednim roku szkolnym w naszej placówce, jest cyberprzemoc i problem agresji rówieśniczej na forach społecznościowych. Podczas spotkań zespołu ds. promocji zdrowia i na radach pedagogicznych zaplanowaliśmy m. in. debatę uczniowską "Anka nie była pierwsza" z udziałem oddziałów gimnazjalnych, przeprowadzenie przez wychowawców lekcji na temat cyberprzemocy, warsztaty dla chętnej młodzieży poświecone komunikacji w sieci i w realu, spektakle profilaktyczne dla uczniów, pedagogizację rodziców w/w temacie.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne  działanie zaowocują większą świadomością na temat przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych.

Owocowy zawrót głowy

10 maja w ramach Szkoły Promującej Zdrowie odbyła się akcja „Owocowy zawrót głowy”. Ten szary dzień, który przywitał nas opadami deszczu ze śniegiem, postanowiliśmy ożywić kolorowymi, zdrowymi koktajlami owocowymi.

W tym dniu królowały banany, pomarańcze, gruszki, jabłka, cytryny, kiwi, szpinak i pietruszka. Od godzin popołudniowych obieraliśmy, kroiliśmy i miksowaliśmy a to wszystko po to, aby częstować rodziców na zebraniu zdrowymi napojami. Można było spróbować pięciu rodzajów smoothie oraz otrzymać ulotki informacyjne nt. składu i wartości odżywczych każdego z nich. W trakcie degustacji rodzice i nauczyciele wymieniali się doznaniami smakowymi.

Koktajle owocowe to świetny pomysł na dostarczenie organizmowi niezbędnych, odżywczych składników i bomby witaminowe, które można pić przez cały rok.Są częścią zróżnicowanej i zbilansowanej diety, dzięki której możemy sobie uświadomić, jak ważny wpływ na nasze życie ma to, co jemy.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy wielu rodziców do włączenia zdrowych koktajli do swojego codziennego jadłospisu. Być może staną się one inspiracją do własnych poszukiwań doznań smakowych.     

Szkoła Promująca Zdrowie to ważny program

W naszej szkole 7 kwietnia 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół zainteresowanych realizacją programu Szkołą Promująca Zdrowie z koordynatorem rejonowym – panią Joanną Dzienis, nauczycielem naszej szkoły. Historię realizacji programu przybliżyła pani pedagog Dorota Olszewska-Brandt, a założenia pani Dzienis.
Miło nam było gościć nauczycieli z terenu powiatu wejherowskiego, którzy wdrażają w swoich szkołach ten program, wymagający zaangażowania od całej społeczności szkolnej – nie tylko nauczycieli, ale także uczniów i rodziców.
Chcielibyśmy również bardzo podziękować pani Jolancie Dobrzenieckiej – radnej Rady Miejskiej w Rumi za pomoc w organizacji spotkania. Poparcie organu prowadzącego szkołę jest nieodzownym elementem dobrego funkcjonowania Szkoły Promującej Zdrowie.

Rejonowy Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 Koordynacją programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w województwie pomorskim zajmuje się Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W dniu 21 lutego 2017r. zostało zawarte porozumienie w sprawie koordynacji rejonowej programu „Szkoła Promująca Zdrowie” pomiędzy Pomorskim Kuratorem Oświaty a Dyrektorami Szkół, nauczycielami oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Gdańsku. Na jego mocy zostali wyznaczeni koordynatorzy rejonowi, którzy za zadanie mają zajmować się upowszechnianiem koncepcji ww. programu i wspieraniem szkół/placówek w jego realizacji.
W naszym rejonie rolę tą objęła pani Joanna Dzienis, nauczycielka naszej szkoły.

Celem wszystkich działań jest promocja zdrowia i profilaktyka problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży i w związku z  tym  popularyzowanie programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Światowy Dzień Zdrowia 2017

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów
Światowego Dnia Zdrowia 2017
jest depresja.

wiadomości ze strony http://www.who.un.org.pl

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która rozpoczyna się 10 października 2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Czytaj więcej...

Wojewódzka Konferencja Zdrowy Pomorzanin

23 listopada 2016 r.odbyła się Wojewódzka konferencja z cyklu „Zdrowy Pomorzanin".

Jaki wpływ mają nasze postawy i wybory na geny czyli nowe pokolenia? Co to są zachowania ryzykowne w kontekście zdrowotnej kondycji społeczeństwa? Jak uchronić dziecko przed używaniem substancji psychoaktywnych? Jak rozumiemy zdrowy styl życia? Czego o zdrowiu nie powie nam dziecko? Na te oraz inne pytania związane z ochroną zdrowia i zdrowym stylem życia starali się odpowiedzieć eksperci oraz zaproszeni goście podczas organizowanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego wojewódzkiej konferencji z cyklu „Zdrowy Pomorzanin".

Nie zabrakło na niej przedstawiciela naszej szkoły.

Dzieci przewlekle chore w naszej szkole

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie Epischool. Wcześniej wzięliśmy udział w badaniach ankietowych. Na bieżąco doskonalimy się i opracowujemy sposoby postępowania z dziećmi przewlekle chorymi w naszej szkole. Podsumowaniem było seminarium, w którym również wzięliśmy udział.

W październiku, w Centrum Szkoleniowym ORE odbyło się Seminarium "Edukacja i wspieranie uczniów z chorobami przewlekłymi - uczniowie z padaczką". W spotkaniu udział brali dyrektorzy szkół nauczyciele i wychowawcy oraz koordynatorzy wojewódzkich sieci promujących zdrowie. Był to czas na wymianę doświadczeń osób na co dzień pracujących z dziećmi z padaczką. Głównym celem spotkania było opracowanie pomysłów na poradniki dotyczące epilepsji, które w przyszłości mają trafić do nauczycieli, jak również zainicjowanie stworzenia scenariusza lekcji przybliżającej dzieciom temat tej choroby.

Organizatorami wydarzenia byli: Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodek Rozwoju Edukacji, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski.

Światowy Dzień Zdrowia

images 37 KWIETNIA
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2016

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku w dniu 7 kwietnia. Jest to dzień związany z powstaniem Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku (WHO). Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga zwrócenia szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Temat przewodni na rok bieżący - CUKRZYCA

CUKRZYCA to choroba coraz bardziej rozpowszechniona. Ważne zatem staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko jej wystąpienia oraz poznanie sposobów jej wykrywania i leczenia.

Czytaj więcej...

I Prawdziwy Bieg na Orientację w naszej szkole

Rajdy, biegi i marsze na orientację to nasza propozycja na aktywne spędzanie czasu podczas weekendów i nie tylko. Co roku około 150 uczniów , czyli ok.50% bierze udział choć raz w takim wydarzeniu, a niektórzy nawet kilkanaście. Regularnie uczestniczymy w takiej właśnie formie aktywności fizycznej. W naszej pamięci szczególnie zapisał się nasz szkolny bieg na orientację.

"Prawie ekstrementalne" wyzwanie w ramach akcji ĆWICZ LOKALNIE

1 grudnia... w deszczu, gradzie i wietrze :)

 1 grudnia 2015 roku w naszej szkole gościliśmy członków UKS Siódemka, którzy przybliżyli nam Bieg na Orientację w praktyce. Tego dnia w ramach lekcji wf mieliśmy okazję zmierzyć się z trasą przygotowaną przez organizatorów na terenie przyszkolnym. Większość z nas po raz pierwszy wzięła udział w takim biegu - z prawdziwym chipem , profesjonalnym pomiarem czasu i kontrolą przebiegu trasy. Chociaż bieg utrudniała nam zmienna pogoda – od słońca, ulewnego deszczu , po grad - ale nikt nie stchórzył. Każdy, kto podjął to wyzwanie, ukończył swój bieg. W biegu wzięło udział ponad 100 uczniów naszej szkoły.


Bardzo dziękujemy UKS-owi Siódemka, I Liceum Ogólnokształcącemu w Rumi, a zwłaszcza pani Barbarze Niewiedziała za przesympatyczne pokierowanie organizacją tego dnia!


Mamy nadzieję, że uda się podobny bieg zorganizować na wiosnę lub w kolejnym roku szkolnym.

Warto jszcze nadmienić, że...

Corocznie klub  organizuje kilka takich biegów na terenie naszego miasta i okolic. Każdy może wziąć w nich udział - od 2-latka do 100-latka! Warto śledzić ogłoszenia. Zachęcamy także do trenowania tej dyscypliny sportowej - wszystkie informacje znajdziecie na klubowej stronie internetowej http://www.siodemka.rumia.pl/

Relacja z SOS-u

JESTEŚMY JUŻ PO OBRADACH... ZAPOZNAJ SIĘ Z RELACJĄ!

SOS - czyli Sportowy Okrągły Stół to nasz sposób na poznanie zdania młodzieży na tematy związane z realizacją zajęć sportowych i rekreacjnych. I tak kolejny raz, zgodnie z planem, 27 listopada 2015 r., na małej sali gimnastycznej spotkali się przedstawiciele wszystkich klas naszej szkoły z przedstawicielami grona nauczycielskiego. Obradom Sportowego Okrągłego Stołu przewodziła koordynator projektu WF Z KLASĄ, p. Katarzyna Dziugan. Obecna były również p. Katarzyna Furtak, która koordynuje ścieżkę turystyczno-regionalna projektu.

W pierwszej części spotkania przybliżono ideę projektu Wf z klasą, plany realizacji ścieżki prozdrowotnej i turystyczno-regionalnej w naszej szkole oraz omówiono działania w ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie, w który WF z KLASĄ wpisuje się idealnie!!!

Omówiono również wyniki anonimowych ankiet przeprowadzonych we wszystkich oddziałach edukacyjnych, wśród 253 uczniów, nt. stosunku do środków uzależniających i stylu życia: aktywności fizycznej na lekcjach wf oraz poza szkołą a także nawyków żywieniowych - UWAGA ANKIETA!

Z analizy ankiet wynika, że nasi uczniowie mają złe nawyki żywieniowe i co 3 uczeń nie zjada w domu posiłku przed wyjściem do szkoły! W związku z tym zaprezentowano uczniom filmy promujące kampanię "Jem drugie śniadanie" - ZOBACZ, to, i jeszcze to.

Druga część spotkania polegała na pracy w grupach, gdzie przedstawiciele uczniowskiej braci starali się odpowiedzieć m.in. na pytania:

Co konkretnie chcemy poprawić?
Co możemy zrobić, żeby było lepiej?
Jakiego wsparcia potrzebujemy?
Co można zrobić własnymi siłami?

Po owocnej burzy mózgów, liderzy grup przedstawili swoje postulaty. Najważniejsze oraz najczęściej występujące z nich zostały zapisane na BIAŁEJ TABLICY.

 P1160009

Czytaj więcej...

Światowy dzień AIDS

aids2W ramach trwającego w naszej szkole projektu profilaktycznego 1 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień AIDS. Zapewne większość naszych uczniów o jego ustanowieniu dowiedziała się we wtorkowy ranek, a przecież jest ono obchodzone z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia od 1988 roku.
Tegoroczny projekt przebiegał pod hasłem „AIDS – wiesz, już wygrałeś". W ramach niego klasy III gimnazjum wzięły udział w prelekcji. Miała ona na celu przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z tą chorobą tzn. czym jest HIV a czym jest AIDS, dróg zakażenia oraz zatrważających statystyk zachorowania w Polsce i na świecie. Uczniowie obejrzeli także krótki film, podsumowujący przekazane informacje i przedstawiający objawy wirusa HIV i choroby AIDS. Podsumowaniem spotkania było rozwiązanie testu, gdzie niektóre z odpowiedzi wzbudziły żywe dyskusje.
W ramach obchodzonego Światowego Dnia AIDS na przerwach odbywał się happening, głoszący hasła profilaktyczne. Na znak solidarności uczennice z Wolontariatu szkolnego rozdawały wszystkim chętnym czerwone wstążeczki, które są symbolem solidarności z chorymi na AIDS.
Pamiętajcie: „Nie dajcie szansy AIDS! Bądź odpowiedzialna, bądź odpowiedzialny!", „HIV nie wybiera. Ty możesz"!

                                                                                                                                Grażyna Ligęza

                                                                                                                            organizatorka projektu

UWAGA ANKIETA!

 WYNIKI ANKIET

Ankiecie nt. stosunku do środków uzależniających, aktywności fizycznej na lekcji wf i poza nią oraz zdrowego odżywiania poddano 253 uczniów klas 1, 2 i 3.
1. Czy palisz papierosy / e-papierosy?
a. nie, nigdy nie paliłem(am) - 161;
b. spróbowałem(am) kilka razy -  63;
c. palę, ale rzadko (od czasu do czasu) - 19;
d. palę systematycznie - 10.

Czytaj więcej...

PROJEKT PROFILAKTYCZNY "4 x NIE. STOP UZALEŻNIENIOM!"

Zapraszamy Was serdecznie do aktywnego włączenia się w działania profilaktyczne i prozdrowotne, które zostały opracowane przez zespół Szkoły Promującej Zdrowie. W miesiącu listopadzie i grudniu 2015 r. będziemy realizować zadnia, które pomogą nam zastanowić się nad kondycją swojego zdrowia, uświadomią zagrożenia i pomogą podejmować korzystne WYBORY dla naszego zdrowia:-)
Na holu głównym wiszą plakaty (czerwone paski) zawierające informacje o tym co będzie się działo... a na obiekcie sportowym są zawieszone gazetki ścienne z informacjami profilaktycznymi.
Na stronie internetowej szkoły bedziemy Was powiadamiać na bieżąco, co zaplanowaliśmy:-)
O zadania dla klas zapytajcie Waszych wychowawców. Przygotowaliśmy specjalną INSTRUKCJĘ DLA KLAS z zadaniami projektowymi.
Liczymy na Wasze świadome i aktywne zaangażowanie. Powodzenia!

Wszelkie pytanie kierujcie do p. Katarzyny Dziugan - koordynatora działań SzPZ.

JESTEŚ STRAŻNIKIEM WŁASNEGO ZDROWIA

Z końcem maja 2015 r. nauczyciele wf wraz z uczniami klasy 3 d przygotowali konkurs prozdrowotny dla uczniów szkół podstawowych w Rumi. Jesteśmy szkołą, która zainicjowała działania na rzecz pomnażania zdrowia w naszym regionie, dlatego postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami z uczniami klas szóstych. Konkurs JESTEŚ STRAŻNIKIEM WŁASNEGO ZDROWIA miał dobrze znaną naszym uczniom i sprawdzoną konwencję pytań z zakresu zdrowia przeplatanych zadaniami sportowymi.

Czytaj więcej...

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W NASZEJ SZKOLE

W związku z Europejskim Tygodniem Sportu (26.05. - 01.06. 2015 r.) w naszej szkole odbywają się różne imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym. Zakończyły się właśnie Mistrzostwa Szkoły w koszykówce dziewcząt. Trwają zmagania dwójek siatkarskich. W sobotę (23.05.) udamy się na wycieczkę krajoznawczą Jarem Raduni. W tym dniu zapraszamy także na cykliczną już imprezę POLSKA BIEGA na stadion MOSIR w Rumi.

We wtorek organizujemy konkurs prozdrowotny JESTEŚ STRAŻNIKIEM WŁASNEGO ZDROWIA dla klas 6 szkół podstawowych z naszego miasta. W środę (27.05.) odbędzie się turniej badmintona a z początkiem czerwca ruszają Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej.

Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w imprezach:-)

                                                                                                                           nauczyciele wf

 

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.

W 2015r. tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, które ma ogromne znaczenie dla wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę.

Kluczowe fakty

  1. Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia.
  2. Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób – począwszy od biegunki aż po nowotwory.
  3. Każdego roku około 2 mln osób, w tym wiele dzieci, umiera z powodu biegunek wywoływanych przez bakterie obecne w żywności i w wodzie.
  4. Bezpieczeństwo żywności, żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła chorób i niedożywienia, w szczególności dotykającego niemowląt i małych dzieci, osoby starsze i chore.
  5. Choroby przenoszone drogą pokarmową hamują rozwój społeczno-gospodarczy, ponieważ obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki krajowe, turystykę i handel.
  6. W ramach całego łańcucha dostaw artykuły spożywcze przekraczają dzisiaj wiele granic między krajami. Dobra współpraca pomiędzy rządami, producentami i konsumentami sprzyja zapewnianiu ich bezpieczeństwa.

       Główne choroby przenoszone drogą pokarmową i ich przyczyny  Przenoszone drogą pokarmową choroby są zwykle zakaźne. Wywoływane są przez bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne dostające się do organizmu wraz ze skażoną żywnością lub wodą.

PIĘĆ KLUCZY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWIENIOWEGO

Czytaj więcej...

Historia Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie ma pond 20 lat i narodziła się w Europie.
1986 – międzynarodowa konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie" w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williamsa;
1989 - raport „Zdrowa Szkoła" opracowany przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), pierwszy oficjalny dokument programowy;
1991 - rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej;
1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ);
2006 – 43 kraje przynależą do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Nasza szkoła do uczestnictwa zgłosiła się we wrześniu 1991 roku jako jedna z 382 szkół. Zostaliśmy wybrani razem z 13 innymi placówkami rozsianymi po całej Polsce. Należymy do sieci 14 szkół „pilotażowych", które zainicjowały ideę Szkoły Promującej Zdrowie w naszym kraju.

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie - tworzą warunki i podejmują działania, które sprzyjają:

  • poprawie samopoczucia i zdrowia,
  • uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko,
  • zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.


History of School Promoting Health
The school conception of promoting health is over 20 years and it was borne in Europe.
1986 - international conference " School Promoting Health ''in Peebles (Scotland) ripening of conception; main role of the English and T.Williams;
1989-report "Healthy School" elaborated by WHO, first official programme document.
1991 - beginning of the project in Poland, the Czech Republic and Hungary, in four countries that made the political system transformation.
1992 - the establishment of European School Chain Promoting Health.
2006 - 43 countries belong to the European School Chain Promoting Health.
Our school joined its participation in October, 1991yr.as a one of 382 schools. We were chosen together with other 13 institutions scattered around Poland. We belong to the chain of 14 schools "Pilotage" that initiated an idea of school promoting health in our country.
School Promoting Health is a place where all members of school community – staff and students create conditions and take activities which promote:
  a) Improvement of frame of mind and health,
  b) Teach how to live healthier and create a healthy environment,
  c) Encourage people from different surroundings, especially parents to take similar activities.

The overriding aim of The School Promoting Health is a healthy life style of local community, the staff and students.


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)