Socjoterapia

Socjoterapia pomocna w szkole

Socjoterapia służy rozwiązywaniu problemów związanych z:

trudnościami adaptacyjnymi - lęk przed kontaktem, obowiązkami,
trudnościami w nauce,
lękiem przed przekazywaniem własnej wiedzy - udzielanie odpowiedzi ustnej,
nieśmiałością w kontaktach społecznych,
wysokim napięciem emocjonalnym,
zachowaniem agresywnym,
niskim poczuciem własnej wartości,
rozwiązywaniem konfliktów,
fobią szkolną,
nadpobudliwością psychoruchową

Obszary zaburzonych zachowań:

Jednym z zaburzeń zachowania uczniów mogą być negatywne relacje dziecko - dorosły. Trudności tę dotyczą przede wszystkim komunikacji − kłamstwa, niedostępność, ukrywanie lęku i smutku, roszczeniowość, agresja, manipulacja dorosłymi, pasywność. Powyższe zachowania stają się dysfunkcją, gdy są:

wyraźne i jednoznaczne,
trwałe i niepodlegające zmianom,
negatywne w skutkach,
sztywne w reakcjach,
nieadekwatne do danej sytuacji.

Warto przeczytać:
J. Jagieła, Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków 2007.
K. Sawicka, Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania, Impuls, Kraków 2006.

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-zajec-szkolnych/socjoterapia-pomocna-w-szkole-9637.html

adaptacja w szkole - rady dla rodziców

Jak pomóc dziecku w nowej szkole?
Nowa szkoła, nowi uczniowie i nauczyciele, nowe wymagania, wyższy poziom. Przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum nie jest łatwe. Dla większości uczniów takie przeżycia związane są oczywiście ze stresem. Jedni szybko potrafią przywyknąć do nowych warunków, drudzy potrzebują na to dużo więcej czasu. Jak rodzice mogą pomóc swojemu dziecku, aby miało ono dobry start w nowej szkole?
W społeczeństwie polskim występuje tendencja do spostrzegania głównie negatywnych cech i zachowań. W domu, w szkole, na ulicy, dorośli wszędzie nastawieni są na wyłapywanie błędów, nietaktów, słabości, nieporadności.

Czytaj więcej...


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)