Konkursy szkolne

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Zapraszam do udziału w kolejnym konkursie plastycznym "Ucieknij nałogom w pasje". Regulamin i inne bliższe informacje znajdują się u nauczyciela plastyki.

Zapraszam do sali nr 10.

M.Baranowska

Nowe konkursy plastyczne i nie tylko...

Witam w nowym roku szkolnym i zapraszam do udziału w różnego rodzaju konkursach plastycznych i nie tylko plastycznych...

Na początek:

1. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Uzależnieniom mówimy NIE"

2. Konkurs Techniczny z cyklu "Igłą malowane" pt. "Kaszuby moja mała ojczyzna"

Zapraszam po dokładne informacje, regulaminy i terminy. Zaglądajcie też na piętro szkoły, gdzie od poniedziałku 12 października będzie gablota poświęcona konkursom. Znajdziecie tam wszystkie aktualne informacje.

Zachęcam do udziału!

Maria Baranowska 

Dni Historii

Dni historii w rumskim gimnazjum

25.05 – 29. 05. 2015 r.

W czasach Jana Długosza

Cele programu:

1. Popularyzacja nauki, a przede wszystkim historii.
2. Rozbudzenie zainteresowań młodzieży tą dziedziną wiedzy.
3. Pokazanie historii na wesoło.
4. Wyszukiwanie i stosowanie informacji z różnych dziedzin.
5. Integracja wiedzy historycznej z edukacją czytelniczo-medialną.
6. Rozwiązywanie zadań o rozszerzonym stopniu trudności.

Zasady konkursów:
1. Konkursy przeznaczone są dla wszystkich chętnych uczniów gimnazjum.
2. Każdego dnia od poniedziałku do czwartku uczniowie biorą udział w różnego typu zadaniach.
3. Podsumowanie tygodnia historii i konkursów nastąpi w piątek 29.05.2015 r.

Szczegółowy opis programu

PONIEDZIAŁEK (25.05.2015 r.)

Konkurs historyczno – plastyczny ,,Średniowieczny inicjał"

Spotykamy się na 7- mej godz. lekcyjnej w sali 15. (Przynieście przybory do rysowania/malowania i białą kartkę formatu A5)

WTOREK (26.05. 2015 r.)

Konkurs: Kto jest kim w historii.

Na holu rozwieszone zostaną ponumerowane portrety 8 postaci historycznych żyjących w średniowieczu. Należy podać imiona i nazwiska tych postaci. Kartki z o odpowiedziami podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą należy do końca dnia złożyć w bibliotece.

ŚRODA (27. 05. 2015 r.)

Dyktando historyczne. Zapraszam chętne osoby na 8- mej godz. lekcji do sali 15.

CZWARTEK (28. 05. 2015 r.)

Konkurs wiedzy o Janie Długoszu. Materiały do pobrania od poniedziałku 18. 05. 2015 r. w sali 11 i 15. Konkurs będzie miał charakter testu.

PIĄTEK (29. 05. 2015 r.)

Podsumowanie działań uczniowskich na małej sali gimnastycznej. Tematyczne prezentacje multimedialne.

PONADTO

1. Szachy – gra królewska. Rozgrywki szachowe poprowadzi pan Marek Stefaniak . Pamiętajcie o wcześniejszym zgłoszeniu się.

Rozgrywki szachowe odbędą się we wtorek 26. 05. 2015 r.

2. Od poniedziałku do czwartku są do waszej dyspozycji zadania logiczne, które można pobrać w bibliotece. Rozwiązane zadania i podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą kartki należy do końca czwartku oddawać w bibliotece.

3. Chętne osoby mogą zrobić poster lub prezentację multimedialną (12 – 15 slajdów) o Janie Długoszu. Prace należy oddawać do 27. 05. 2015 r. do p. D. Kuchty (sala 15).

Postanowienia końcowe

Wszystkie zadania są dla osób chętnych. Za wykonane zadania każdorazowo przewidziane są oceny cząstkowe 6 z wagą 2 z historii.

Organizatorzy: D. Kuchta i J. Kurszewska

"Papierowy zawrót głowy"

V Międzyszkolny Konkurs Origami
dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum 

"PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY"

Tegoroczna edycja to 
Mozaika i parkietaż

SZCZEGÓŁY KONKURSU

1. ORGANIZATORZY: Zespół Szkół nr 13 ul. Chwaszczyńska 26 81-571 Gdynia Tel. 58-629-12-69
Opiekunowie konkursu: Ewa Grabowska i Anna Domzała


2. CELE KONKURSU:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci,
- popularyzowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu,
- kształcenie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej,
- integrowanie środowiska trójmiejskiego.

3. UCZESTNICY: Uczniowie trójmiejskich szkół podstawowych i gimnazjów

4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC na adres organizatora (z dopiskiem "PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY") upływa 15.05.2015r. Można je także dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Uwaga! Nie decyduje data stempla pocztowego. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.

5. FINAŁ KONKURSU odbędzie się 3.06.2015r. w siedzibie organizatora. Szczegółowe informacje prześlemy do uczestników w odrębnym piśmie oraz zostaną one umieszczone na stronie internetowej organizatora najpóźniej do 5 dni przed rozstrzygnięciem.

6. ZASADY KONKURSU:
I. Tegoroczny konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas I - III gimnazjum

II. Na konkurs należy przygotować prace nawiązujące do tematu przewodniego tegorocznej edycji, wykonane jedną z technik:
- ORIGAMI PŁASKIE Z KOŁA I KWADRATU 
  (klasy I - III szkoły podstawowej, wyłącznie prace indywidualne na kartce A4),
- ORIGAMI PŁASKIE Z WIELOKĄTA FOREMNEGO  
  (projekt z kilku lub więcej kartek papieru, wszystkie kategorie wiekowe, wyłącznie prace indywidualne).Tworząc mozaikę czy parkietaż, należy wykorzystać przekształcenia geometryczne: przesuniecie, symetrię lustrzaną lub obrót.

III. Prace należy wykonać na czarnej tekturze w kształcie kwadratu o boku 40 cm. Dopuszcza się możliwość użycia kleju w celu połączenia elementów. Praca musi się znajdować w obrębie tektury: może zajmować jej część lub cały jej obszar. Uwaga! Nie można ozdabiać prac innymi elementami niż elementy wykonane techniką origami.

IV. Wszystkie prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres placówki z nr telefonu i adresem e-mail, imię i nazwisko opiekuna. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Przewiduje się, że wszystkie prace laureatów będą udostępnione na życzenie szkół jako "wystawa pokonkursowa".

7. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
- pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu przewodniego w danej edycji,
- atrakcyjność wizualną,
- estetykę wykonania.

8. NAJLEPSZE PRACE zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej pt. "Mozaika i parkietaż" w siedzibie organizatora.

9. Regulamin oraz lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły www.zs13gdynia.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły) uczestników konkursu.10. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.

 

Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce dziewcząt

Zapraszamy do wzięcia udziału w Mistrzostwach Szkoły w Koszykówce dziewcząt.
Reprezentację klasy należy dostarczyć do nauczycieli wf najpóźniej do 24.04.2015.
Reprezentacja klasy: 4 osoby + max 4 osoby rezerwowe.

Regulamin Mistrzostw wywieszony jest w gablocie na części sportowej.
Organizator: Joanna Dzienis

Będzie się działo, będzie zabawa!

Będzie się działo, będzie zabawa!

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia 2015),
któremu przewodniczy hasło:
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"
(Wisława Szymborska)


Ogłaszamy następujące konkursy:
1) konkurs plastyczny na plakat promujący „radość czytania" (technika dowolna);
2) konkurs literacki na opowiadanie humorystyczne lub limeryk (miniaturka liryczna; groteskowy, wierszyk o następującej budowie: pięć wersów, układ rymów aabba);
3) konkurs medialny na film lub fotografię promującą „radość czytania".

Na Wasze prace czekamy w bibliotece szkolnej do końca kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się w czasie Tygodnia Bibliotek, który w tym roku obchodzić będziemy w dniach: 8-15 maja.
Liczymy na Wasze wspaniałe pomysły i kreatywność.
Szczególnie prosimy o aktywność konkursową uczniów z klas fotograficznych oraz dziennikarsko-medialnych [Id, IIa, IIId, IIIb - oczywiście po egzaminach :) ]

Organizatorzy:
Elżbieta Miotke
Monika Polak-Bojan
Maria Baranowska

Szkolny Konkurs na Palmę Wielkanocną

Ogłaszamy V Szkolny Konkurs Plastyczny
na
PALMĘ WIELKANOCNĄ

Forma pracy - przestrzenna
Technika wykonania – tradycyjna

Prace dostarczamy do organizatora konkursu - nauczyciela plastyki i zajęć technicznych pani Magdy Baranowskiej do dnia 27 marca (piątek) 2015 r.

Palmy oceniać będzie 3-osobowe jury, które w szczególności weźmie pod uwagę:

 • estetykę wykonania
 • dobór kolorów
 • wkład pracy (trudność wykonania)
 • wysokość palmy

Cele konkursu:

 • doskonalenie znanych technik plastycznych i poznawanie nowych
 • praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy
 • kultywowanie rodzimych tradycji Świąt Wielkanocnych

Na zwycięzców czekają nagrody i okolicznościowe dyplomy.
ZAPRASZAMY

Szkolny Konkurs Wielkanocny na Pisankę

Ogłaszamy V Szkolny Konkurs Plastyczny
na
NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ

Forma pracy - przestrzenna
Materiał podstawowy (baza)- dowolny (np. styropian, masa papierowa itp.)
Technika zdobienia- dowolna (np. malowanie, wyklejanie, ozdobne sznurki, krepa, cekiny itp)
Wielkość pisanki- przynajmniej 10 cm
Obowiązkowo pisanki muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem twórcy oraz klasą.
Prace dostarczamy do organizatora konkursu - nauczyciela plastyki i zajęć technicznych pani Magdy Baranowskiej do dnia 31 marca (wtorek) 2015 r.

Pisanki oceniać będzie 3-osobowe jury, które w szczególności weźmie pod uwagę:

 • pomysłowość wykonania
 • estetykę
 • wielkość pisanki
 • kolorystykę
 • wkład pracy (trudność wykonania)

Cele konkursu:

 • doskonalenie znanych technik plastycznych i poznawanie nowych
 • praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy
 • kultywowanie rodzimych tradycji Świąt Wielkanocnych

Na zwycięzców czekają nagrody i okolicznościowe dyplomy.
ZAPRASZAMY

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Zapraszam chętnych do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje u p.Marii Baranowskiej- nauczyciela WoS

Konkurs "Igrzyska Olimpijskie - największą sportową imprezą świata"

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym. Na prace czekamy do 31 marca. Prace plastyczne dostarczamy do nauczyciela plastyki, prace literackie do swojego nauczyciela polonisty.

Maria Baranowska- nauczyciel plastyki

Regulamin konkursu:

XXI Ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny

pt. Igrzyska Olimpijskie - największą sportową imprezą świata

Patronat Honorowy:

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Organizator Konkursu:

Prezes Klubu Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie - Andrzej Rębowski

Cel Konkursu:

Sport wyczynowy jest wzbogacony ideą olimpijską, która wzbogaca go o całą spuściznę olimpijską, w ten sposób łączy go i wskazuje jego kierunki rozwoju. Temat tegorocznego konkursu ma za zadanie poszukiwanie w igrzyskach olimpijskich wartości płynących z wielości dyscyplin sportowych w powiązaniu z ceremonią olimpijską, które wspólnie stanowią o wielkości igrzysk olimpijskich.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Opowieści z morskich fal...wakacje na tropikalnej wyspie". Na prace czekam do 27 kwietnia.

Maria Baranowska-nauczyciel plastyki

Poniżej regulamin konkursu:

Czytaj więcej...

Konkurs "Wielkanoc na Pomorzu"

Poniżej regulamin konkursu plastycznego "Wielkanoc na Pomorzu". Zapraszam do udziału. Na Wasze prace czekam do 10 marca.

Maria Baranowska- nauczyciel plastyki

Wielkanoc na Pomorzu”

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Kończewie

zaprasza do udziału w XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego w kategoriach:

Konkurs "Miejsca-ludzie-wydarzenia"

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu "Miejsca-ludzie-wydarzenia".

Zachęcamy do udziału. Na Wasze prace czekamy do 23 marca. Proszę je dostarczyć do nauczyciela plastyki, a prace literackie do swojego polonisty.

Maria Baranowska - nauczyciel plastyki

Regulamin Powiatowego Konkursu
Literacko- plastyczno- fotograficznego
Miejsca - ludzie - wydarzenia”

 1. Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

 2. Cele konkursu:

 • zachęcenie młodzieży do zgłębiania historii związanych z ich najbliższym otoczeniem,

 • kształtowanie tożsamości narodowej, budowanie więzi z „Małą Ojczyzną”,

 • rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych, historycznych związanych z regionem,

 • rozbudzanie postawy twórczej wśród młodych ludzi,

 • promowanie młodych talentów.

  1. Adresat: uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego.

  2. Temat konkursu: Miejsca - ludzie – wydarzenia

   Czytaj więcej...

Konkurs Logicznego Myślenia

Przypominam, że 27 lutego upływa termin zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia. Jeśli lubicie rozwiązywać rebusy i łamigłówki - to konkurs dla Was!

Zapraszam i czekam na zgłoszenia.

Maria Baranowska - szkolny organizator konkursu

Konkurs plastyczny "Muzyka w szarości"

Serdecznie zapraszam Was do udziału w ciekawym konkursie plastycznym organizowanym przez Gimnazjum w Sierakowie i Muzeum Ziemi Rawickiej. Temat: "Muzyka w szarości". Co ważne: wszystkie prace muszą być wykonane w czerni, bieli lub szarości. Możecie rysować, malować, wyklejać tematy związane z szeroko pojętą muzyką, posługując się bogactwem szarości, bieli i czerni.

Format: A4, A3, A2, A1.

Prace dostarczamy do nauczyciela plastyki do dnia 02 marca 2015 r. 

Zapraszam serdecznie!

Szczegółowe informacje: Maria Baranowska - nauczyciel plastyki

Miejski Konkurs Plastyczny

Zachęcam do udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym "Tu żyjemy" organizowanym przez MDK w Rumi. Temat konkursu "Kaszubskie morze, jeziora i rzeki". Format prac- minimum A3, technika dowolna. Prace muszą być oprawione i opisane na odwrocie.
Prace proszę dostarczyć do nauczyciela plastyki do dnia 27 marca br.
Zapraszam.
Maria Baranowska

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

Jeżeli lubisz rozwiązywać łamigłówki, rebusy i zadania logiczne - zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia. Każdy uczestnik, niezależnie od wyniku, otrzyma dyplom uczestnictwa.
Zgłoszenia chętnych plus 8 zł kosztów organizacji konkursu przyjmuję do poniedziałku 24 lutego do godz. 10.00. 
Konkurs odbędzie się 12 marca 2014 r.
 
Zapraszam
Maria Baranowska

 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)