Wiosennie przy naszej szkole :)

Poszukajmy razem wiosny i podzielmy się swoimi odkryciami w formie fotografii. Ogłaszamy szkolny konkurs fotograficzny "Zaczęła się wiosna". Zjęcia wywołujemy w rozmiarze 15x21cm lub wysyłamy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Kto może wziąć udział? Każdy uczeń naszej szkoły, rodzic i ...nauczyciel :)

Morze i my

Skrót regulaminu

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i klas II – III gimnazjów województwa pomorskiego.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 marca 2018 roku i trwa do 27 kwietnia 2018 roku. O zakwalifikowaniu prac decyduje data stempla pocztowego.

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest ukazanie bogactwa Morza Bałtyckiego i jego wpływ na życie człowieka.
TEMATYKA PRAC:
Fotografie winny ilustrować życie człowieka nad Bałtykiem – pracę, sport, odpoczynek itp. oraz morskie piękno.
FOTOGRAFIE – PRZEPISY
1. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 fotografii.
2. Fotografie mogą być poziome i pionowe, kolorowe, czarno-białe i w sepii o wymiarach od 15 x 21 cm. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
4. Nadesłane prace po zakończeniu konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystawy w ZSO nr 10 w Gdańsku oraz na stronie internetowej i profilu społecznościowym Organizatora.
FOTOGRAFIE – PRZYGOTOWANIE PRAC
1. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: dowolnym kodem ( godłem), opisem (tytułem) zdjęcia, oraz datą wykonania fotografii. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Kartę zgłoszeniową należy włożyć do koperty, zakleić ją i oznaczyć tym samym kodem, co zdjęcia. Prace należy wysłać lub przynieść na adres Organizatora. Na kopercie adresowej powinien być dopisek „Konkurs Fotograficzny". Praca składa się z opisanych wywołanych zdjęć oraz koperty z kartą zgłoszeniową. W przedstawionych pracach oceniana będzie kompozycja zdjęcia, pomysł autora, technika, jakość, nowatorstwo i sposób ukazania bogactwa i urody Morza Bałtyckiego oraz jego wpływ na życie człowieka.

 

Karty zgłoszeniowe i cały regulamin dostępne u pani Dzienis

Rumia oczami dziecka - projekt Urzędu Miejskiego

Celem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego Rumię w ciekawy i oryginalny sposób. Uchwycenie piękna miasta.
3. Konkurs rozpoczyna się 16.04.2018 r. i potrwa do 25.05.2018 r.
4. Temat prac konkursowych „Rumia".
5. Konkurs odbywa się w jednej kategorii wiekowej i adresowany jest do uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz II i III klas gimnazjalnych.

 1. Prace należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny- Rumia oczami dzieci”.
 2. Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie do 3 fotografii.
 3. Fotografie należy złożyć w wersji elektronicznej (jpg) o minimalnej rozdzielczości 3000 x 4500 px przy założeniu 300 dpi na płycie CD (płyta CD podpisana imieniem i nazwiskiem autora) oraz w formie drukowanej (wywołane zdjęcia, format 20 x 30). Każdy plik jpg powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Każde zdjęcie na odwrocie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, krótki opis przedstawionego miejsca, zdarzenia, obiektu.
 4. Do pracy należy załączyć oświadczenie.
 5. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe, wykonane zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej.
 6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 7. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.

Szczegółowe regulamin dostępny u pani Dzienis

KOnkurs fotograficzny "Przedsiębiorczość wiejska"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła I edycję konkursu fotograficznego, dotyczącego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Tematem konkursu jest "Przedsiębiorczość wiejska".

Podstawowe informacje na temat konkursu:

Cele konkursu:

promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

promocja fotografów oraz osób zajmujących się tematyką wsi;

promocja fotografii dokumentującej polską wieś;

wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Kapituła Konkursu: Powołana przez Radę FDPA

Zgłaszanie prac do konkursu:

Prace do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich autorów.

Za pracę fotograficzną przyjmuje się zdjęcia pojedyncze, jak i zestawy.

Zestaw może zawierać do 10 zdjęć. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy prace.

Data przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2018

Ogłoszenie wyników: do 15 maja 2018

Poprawnie przygotowany komplet dokumentów składa się z:

Odbitek na papierze fotograficznym o długości krótszego boku wynoszącej min. 20 cm

Pracy w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (format zdjęć: JPG, dłuższy bok max 2600 pikseli, rozdzielczość 300 dpi);

Kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej" dostępnej w wersji elektronicznej na stronach internetowych Organizatora: http://www.fdpa.org.pl/konkurs-fotograficzny

Nagrody:

I miejsce – 2 000 zł

II miejsce – 1 000 zł

III miejsce – 500 zł

Link do informacji na facebooku: https://www.facebook.com/Fundacja.FDPA/photos/a.157416517719589.30858.152811924846715/1424040861057142/?type=3&theater

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/190930081682798/

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora http://www.fdpa.org.pl/konkurs-fotograficzny oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.

Konkurs Barwy Morza - zdjęcia Oliwki

Prezentujemy Wam zdjęcia, które zajęły I i III miejsce w konkursie fotograficznym Barwy Morza. Niech będą inspiracją dla innych ...

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu pięknych prac i zdjęć.

Konkurs fotograficzny Mój Region jest wyjątkowy

Zapraszam do udziału w konkursie fotograficznym

Karty zgłoszenia dostępne u J.Dzienis
Regulamin I edycji - skrót

Organizatorem konkursu fotograficznego „Mój region jest wyjątkowy", zwanego dalej konkursem jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 57.
1.2 Konkurs rozpoczyna się, 19.03.2018 r. i trwa do 10.04.2018 r., ogłoszenie wyników na stronie www.hipolit.info oraz facebooku szkolnym będzie 16.04.2018 r., zaś wręczenie nagród laureatom konkursu 21.04.2018 r. w trakcie dnia otwartego Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi im. Hipolita Roszczynialskiego. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń gimnazjum przesyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. zdjęcie konkursowe oraz wypełnioną kartę zgłoszenia w wyżej wyznaczonym terminie.
2. Zakres tematyczny konkursu
2.1 Konkurs obejmuje zdjęcia pejzażowe wykonane na terenie województwa pomorskiego, które podkreślają wyjątkowość walorów krajobrazowych Pomorza.
3.2 Oceniane będą zarówno jakość zdjęcia, kreatywność, oryginalność nadsyłanych prac.
3.3 Dla I, II i III miejsca w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.
3.4 Każdy uczestnik nadsyłając zdjęcie na konkurs wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej www.hipolit.info, mediach społecznościowych tj. facebook szkolony PZS nr 2 a także w gablocie na korytarzu w PZS nr 2 w Rumi.
4. Więcej informacji można uzyskać pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz numerem telefonu: 787454251.

Konkurs Wojewódzki "Światłem malowane"

Pałac Młodzieży w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu 9. WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ŚWIATŁEM MALOWANE"
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych –klas siódmych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego z województwa pomorskiego.
Celem konkursu jest prezentacja twórczości młodzieży w zakresie sztuki fotografii, integracja środowisk uczniowskich, zwrócenie uwagi młodych ludzi na piękno otaczającego nas świata.

Jury konkursu przy ocenie prac, będzie brało pod uwagę przede wszystkim: świat wydobyty z ciemności lub jasności, który najpełniej wyraża wrażliwość człowieka w postrzeganiu otoczenia.

Serdecznie zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej www.pmgdansk.pl oraz fanpage Pałacu Młodzieży w Gdańsku.


Wymagania (skrót)
• Każdy autor może dostarczyć do 5 zdjęć lub cykl zdjęć - do 5szt)
• format zdjęć nie mniejszy niż 13 x 18cm, nie większy niż 30 x 45 cm
• każde zdjęcie należy opisać czytelnie według wzoru:
   numer zdjęcia zgodny z KARTĄ ZGŁOSZENIA
   tytuł zdjęcia
   godło (pseudonim artystyczny, np. "Biedronka")
   wiek autora,
• należy dołączyć kartę zgłoszenia

Kategorie wiekowe:

szkoły podstawowe klasy siódme + gimnazjum,
szkoły ponadgimnazjalne.

Termin (do pani Joanny Dzienis) do 5.04.2018. Jeśli wysyłacie samodzielnie – zgodnie z regulaminem.

Sukces w Konkursie Fotograficznym

Miło nam poinformować , że aż trzy uczennice naszej szkoły zostały wyróżnione w konkursie fotograficznym "Książka Skarbnicą Wyobrażni".

Są to:

Klaudia Ambroziak - 1 miejsce
Amelia Tyszkiewicz - 2 miejsce
Alicja Ciura - wyróżnienie

Gratulujemy !

Zajęcia fotograficzny w semestrze drugim 2017/2018

Uwaga!
Warsztaty fotograficzne w semestrze drugim odbywać się będą w środy o godzinie 16:30.
Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy lubią bawić się fotografią
i chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.


 Joanna Dzienis

Konkurs Fotograficzny Książka Skarbnicą Wyobraźni

Zapraszamy uczniów i uczennice gimnazjów oraz szkół podstawowych (klasa 7) do udziału w konkursie fotograficznym "Książka Skarbnicą Wiedzy".

REGULAMIN:

1. Konkurs odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych - październik 2017 w SSP im. św. Dominika Savio (Salezjańskim Gimnazjum) w Rumi.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych.

3. Temat: „Książka Skarbnicą Wyobraźni”.

Dowolne rozwinięcie tematu w kontekście czytelnictwa.

4. Prace w formacie A4 należy składać do pani Joanny Dzienis do dnia 25 listopada 2017 r.

(po zakończonym konkursie i wystawie pracę będą zwrócone)

Konkurs plastyczno-fotograficzny "Świat w kolorach"

Zachęcam do udziału w Konkursie plastyczno-fotograficznymStowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” . Poniżej skrócony regulamin - bliższe informacje u nauczyciela plastyki w szkole.

Skrócony Regulamin XV Edycji Konkursu „TĘCZA”

1. Temat XV Edycji Konkursu to: „Świat w kolorach”.
2. W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:
„Maluch” – uczniowie I , II, i III klas szkół podstawowych,
„Młodzik” – uczniowie klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych,
„Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów,
„Licealista” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
- rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
- wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu;

6. Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody
i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00 zł. od osoby.

Konkurs fotograficzny OLIWA

Zachęcam do udziału w Konkursie związanym z Gdańskiem. Karty zgłoszenia dostępne u opiekuna Koła Fotograficznego - Joanny Dzienis

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO o zasięgu wojewódzkim

„OLIWA” – XVII EDYCJA

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież szkół podstawowych (klas IV-VII) i gimnazjów z województwa pomorskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Każdy z uczestników może nadesłać do 3 wywołanych fotografii czarno-białych lub barwnych i 2 cykle złożone z maksymalnie 5 zdjęć każdy, cykle i zdjęcia pojedyncze powinny być opisane na karcie zgłoszenia.

 1. Temat zdjęć musi być związany z Oliwą, np. moje podwórko, mój dom, rodzina, szkoła, ZOO, zieleń parku, krajobraz mojej dzielnicy Przymorza, Żabianki, Jelitkowa, sport, kościoły, koledzy w plenerze, dziewczęta na lodowisku, ptaki nad morzem.
 2. Obowiązuje format 13x18 lub większe, ale najdłuższy bok zdjęcia nie może przekroczyć 30 cm (do zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym można dołączyć płytkę ze zdjęciami).
 3. Na odwrocie fotografii należy podać (delikatnie wpisać tak, aby nie uszkodzić zdjęcia):

imię i nazwisko autora,

    miejsce wykonania zdjęcia,

imię i nazwisko nauczyciela (może być wychowawca) Prosimy nie pieczętować zdjęć.

 1. Należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.

OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW:

Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, nieopisane, a także nadesłane bez karty zgłoszenia nie będą rozpatrywane przez jury.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć.

Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom.

Nauczyciele poinformują uczniów o otwarciu wystawy i nagrodach.

TERMINY:

Nadsyłanie zdjęć do 1 grudnia2017 r.

Werdykt jury: luty 2018 r.

Planowany termin wystawy: lutry /marzec 2018 r.

NAGRODY:

Jury przyzna nagrody rzeczowe:

GRAND PRIX – dla najlepszego autora

w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia

w kategorii gimnazjów: VII SP oraz klasy: II – III gimnazjum I,II, III miejsce oraz wyróżnienia

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Uczestnicy konkursu, których prace zostaną przyjęte na wystawę otrzymają dyplomy uczestnictwa.

ADRES ORGANIZATORÓW:

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

ul. Wąsowicza 30

80-318 Gdańsk

z dopiskiem: KOMKURS FOTOGRAFICZNY „OLIWA” – XVII EDYCJA

Wakacyjny sukces Amelii!

Chcemy się Wam pochwalić wakacyjnym sukcesem naszej uczennicy Amelii Tyszkiewicz. Zachwyciła swoim zdjęciem   pt. „Aquamarine” które zajęło pierwsze miejsce w   konkursie geologiczno-fotograficznym

SUROWCE MINERALNE W OBIEKTYWIE (lipiec 2017).

Konkurs Fotograficzny "Czyste powietrze w roli głównej"

Regionalny konkurs fotograficzny 

SP klasy 4-7 oraz gimnazjum

„Czyste powietrze w roli głównej”

Zdjęcie ma przedstawiać na fotografii wrażenie czystego powietrza poprzez pokazanie piękna otaczającej nas przyrody (np. otwarte, naturalne przestrzenie bądź piękno i walory drzewa zlokalizowane w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia) i/lub działania, które wpływają na czystość powietrza, w tym rozwiązania infrastrukturalne korzystne dla ochrony powietrza (miejska sieć ciepłownicza, odnawialne źródła energii, ścieżki rowerowe itp.)

Poszukajcie więc w swoich zbiorach odpowiednich zdjęć lub po prostu je wykonajcie i przynieście do 25.03 do pani Dzienis. (czasu niby dużo, ale naprawdę szybko mija :) )
Jeden uczeń przynosi jedną fotografię - może być nadesłana na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub na
pen-drivie, lub wywołana w rozmiarze 15x21. Należy dołączyć informacje gdzie i kiedy została wykonana fotografia, opis max 2 zdania zdjęcia z uzasadnieniem wyboru.


Powodzenia!

Zaczynamy!

Zaczynamy rok szkolny 2017/2018.

Zachęcamy do bieżącego zaglądania na naszą podstronkę

"Fotografia w Szkole".

Umieszczamy tu nasze ogłoszenia, propozycje konkursów, ale też chcemy się pochwalić, co osiągnęliśmy.

Pozdrawiamy!

Konkurs "Surowce mineralne w obiektywie"

Zapraszam do udziału w konkursie geologiczno-fotograficznym „SUROWCE MINERALNE W OBIEKTYWIE dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów organizowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny.

W ramach konkursu należy wykonać zdjęcie o tematyce surowców mineralnych i przesłać je wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Zdjęcia zamieszczane są na stronie konkursu www.surowcewobiektywie.pl i oceniane przez internautów.

 Co miesiąc wygrywa jedno zdjęcie!

 Na laureatów czekają nagrody – okazy minerałów oraz książki o tematyce geologicznej.

 Na zgłoszenia czekamy do 15-go każdego miesiąca.

 Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie https://www.pgi.gov.pl/psg-1/psg-2/informacja-i-szkolenia/1086-wydarzenia-psg/9890-konkurs-surowce-mineralne-w-obiektywie.html

Sukces w Konkursie Fotograficznym!

Cieszymy się bardzo z sukcesów naszych uczennic w IX Konkursie Fotograficznym "Ukryte piękno w wodzie"

I miejsce -Kinga Tyszkowska

II miejsce - Klaudia Kobielak

Wyróżnienie- Amelia Tyszkiewicz

Wyróżnione zdjęcia można zobaczyć tu: wyniki konkursu

Konkurs "Morze i my"

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie - regulamin poniżej. Karty zgłoszenia dostępne u pani Dzienis

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Morze i My”
pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego jest Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku. Adres organizatora: 80- 515 Gdańsk ul. I. Krasickiego 10

3. Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów gimnazjów województwa pomorskiego i ma rangę konkursu kuratoryjnego.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 kwietnia 2017 roku i trwa do 26 maja 2017 roku. O zakwalifikowaniu prac decyduje data stempla pocztowego.

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

4. O wynikach Konkursu Opiekunowie Uczestników zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 2 czerwca 2017 roku.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa Morza Bałtyckiego i jego wpływ na życie człowieka.

TEMATYKA PRAC:

Fotografie winny ilustrować życie człowieka nad Bałtykiem – pracę, sport, odpoczynek itp. oraz morskie piękno.

FOTOGRAFIE – PRZEPISY

1. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 fotografii.

2. Fotografie mogą być poziome i pionowe, kolorowe, czarno-białe i w sepii o wymiarach od 15 x 21 cm. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

3. Wszystkie nadesłane prace po zakończeniu konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystawy w ZSO nr 10 w Gdańsku.

FOTOGRAFIE – PRZYGOTOWANIE PRAC

Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: dowolnym kodem ( godłem), opisem (tytułem) zdjęcia, oraz datą wykonania fotografii. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Kartę zgłoszeniową należy włożyć do koperty, zakleić ją i oznaczyć tym samym kodem, co zdjęcia. Prace należy wysłać, lub przynieść na adres Organizatora. Na kopercie adresowej powinien być dopisek „Konkurs Fotograficzny”. Praca składa się z opisanych wywołanych zdjęć oraz koperty z kartą zgłoszeniową. W przedstawionych pracach oceniana będzie kompozycja zdjęcia, pomysł autora, nowatorstwo i sposób ukazania bogactwa i urody Morza Bałtyckiego oraz jego wpływ na życie człowieka.

NAGRODY

1. Spośród Nadesłanych Zdjęć Jury przyzna: Grand Prix konkursu, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

2. Organizator Konkursu powołuje jury konkursu.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, przyznania miejsc równorzędnych, a także do nieprzyznania nagrody.

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

Konkurs Fotograficzny Twarz naszej ziemi - Przyroda, Kultura, Ludzie

Organizaratorem konkursu jest: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

84-241 Gościcino, ul. Drzewiarza Konkurs otwarty dla wszystkich mieszkańców Powiatu Wejherowskiego.

Konkurs podzielony został na trzy kategorie tematyczne: przyroda, ludzie, kultura i każda z nich będzie oceniana osobno w trzech kategoriach wiekowych:

I - dla uczniów szkół podstawowych
II - dla uczniów szkół gimnazjalnych
III - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych

Każdy z autorów może nadesłać do 2 fotografii w każdej z kategorii. Można uczestniczyć w każdej. (wystarczą pliki jpg)

Prace dostarczamy do pani Dzienis, Furtak, Mallek do 10.04.2017. Należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną u pani Dzienis.

Ukryte piękno w wodzie

Przypominam o naszym regionalnym konkursie fotograficznym dotyczącym wód w naszej okolicy. Zdjęcia mają przedstawiać miejsca zlokalizowane w pobliżu zamieszkania ucznia ukazujące piękno i walory, wyjątkowość lokalnych wód (strumyki, potoku, rzeki, jeziora, zatoka)
Poszukajcie więc w swoich zbiorach odpowiednich zdjęć lub po prostu je wykonajcie i przynieście do 25.03 do pań Konieczki, Mallek lub Dzienis.
Jeden uczeń przynosi jedną fotografię - może być nadesłana na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub na pen-drivie, lub wywołana w rozmiarze 15x21. Należy dołączyć informacje gdzie i kiedy została wykonana fotografia, opis max 2 zdania zdjęcia z uzasadnieniem wyboru.
Powodzenia!


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)