Konkurs Fotograficzny Książka Skarbnicą Wyobraźni

Zapraszamy uczniów i uczennice gimnazjów oraz szkół podstawowych (klasa 7) do udziału w konkursie fotograficznym "Książka Skarbnicą Wiedzy".

 

REGULAMIN:

1. Konkurs odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych - październik 2017 w SSP im. św. Dominika Savio (Salezjańskim Gimnazjum) w Rumi.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych.

3. Temat: „Książka Skarbnicą Wyobraźni”.

Dowolne rozwinięcie tematu w kontekście czytelnictwa.

4. Prace w formacie A4 należy składać do pani Joanny Dzienis do dnia 25 listopada 2017 r.

(po zakończonym konkursie i wystawie pracę będą zwrócone)

Konkurs plastyczno-fotograficzny "Świat w kolorach"

Zachęcam do udziału w Konkursie plastyczno-fotograficznymStowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” . Poniżej skrócony regulamin - bliższe informacje u nauczyciela plastyki w szkole.

Skrócony Regulamin XV Edycji Konkursu „TĘCZA”

1. Temat XV Edycji Konkursu to: „Świat w kolorach”.
2. W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:
„Maluch” – uczniowie I , II, i III klas szkół podstawowych,
„Młodzik” – uczniowie klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych,
„Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów,
„Licealista” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
- rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
- wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
- zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu;

6. Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody
i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00 zł. od osoby.

Konkurs fotograficzny OLIWA

Zachęcam do udziału w Konkursie związanym z Gdańskiem. Karty zgłoszenia dostępne u opiekuna Koła Fotograficznego - Joanny Dzienis

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO o zasięgu wojewódzkim

„OLIWA” – XVII EDYCJA

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież szkół podstawowych (klas IV-VII) i gimnazjów z województwa pomorskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Każdy z uczestników może nadesłać do 3 wywołanych fotografii czarno-białych lub barwnych i 2 cykle złożone z maksymalnie 5 zdjęć każdy, cykle i zdjęcia pojedyncze powinny być opisane na karcie zgłoszenia.

 1. Temat zdjęć musi być związany z Oliwą, np. moje podwórko, mój dom, rodzina, szkoła, ZOO, zieleń parku, krajobraz mojej dzielnicy Przymorza, Żabianki, Jelitkowa, sport, kościoły, koledzy w plenerze, dziewczęta na lodowisku, ptaki nad morzem.
 2. Obowiązuje format 13x18 lub większe, ale najdłuższy bok zdjęcia nie może przekroczyć 30 cm (do zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym można dołączyć płytkę ze zdjęciami).
 3. Na odwrocie fotografii należy podać (delikatnie wpisać tak, aby nie uszkodzić zdjęcia):

imię i nazwisko autora,

    miejsce wykonania zdjęcia,

imię i nazwisko nauczyciela (może być wychowawca) Prosimy nie pieczętować zdjęć.

 1. Należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.

OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW:

Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, nieopisane, a także nadesłane bez karty zgłoszenia nie będą rozpatrywane przez jury.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć.

Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom.

Nauczyciele poinformują uczniów o otwarciu wystawy i nagrodach.

TERMINY:

Nadsyłanie zdjęć do 1 grudnia2017 r.

Werdykt jury: luty 2018 r.

Planowany termin wystawy: lutry /marzec 2018 r.

NAGRODY:

Jury przyzna nagrody rzeczowe:

GRAND PRIX – dla najlepszego autora

w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia

w kategorii gimnazjów: VII SP oraz klasy: II – III gimnazjum I,II, III miejsce oraz wyróżnienia

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Uczestnicy konkursu, których prace zostaną przyjęte na wystawę otrzymają dyplomy uczestnictwa.

ADRES ORGANIZATORÓW:

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego

ul. Wąsowicza 30

80-318 Gdańsk

z dopiskiem: KOMKURS FOTOGRAFICZNY „OLIWA” – XVII EDYCJA

Wakacyjny sukces Amelii!

Chcemy się Wam pochwalić wakacyjnym sukcesem naszej uczennicy Amelii Tyszkiewicz. Zachwyciła swoim zdjęciem   pt. „Aquamarine” które zajęło pierwsze miejsce w   konkursie geologiczno-fotograficznym

SUROWCE MINERALNE W OBIEKTYWIE (lipiec 2017).

Konkurs Fotograficzny "Czyste powietrze w roli głównej"

Regionalny konkurs fotograficzny 

SP klasy 4-7 oraz gimnazjum

„Czyste powietrze w roli głównej”

Zdjęcie ma przedstawiać na fotografii wrażenie czystego powietrza poprzez pokazanie piękna otaczającej nas przyrody (np. otwarte, naturalne przestrzenie bądź piękno i walory drzewa zlokalizowane w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia) i/lub działania, które wpływają na czystość powietrza, w tym rozwiązania infrastrukturalne korzystne dla ochrony powietrza (miejska sieć ciepłownicza, odnawialne źródła energii, ścieżki rowerowe itp.)

Poszukajcie więc w swoich zbiorach odpowiednich zdjęć lub po prostu je wykonajcie i przynieście do 25.03 do pani Dzienis. (czasu niby dużo, ale naprawdę szybko mija :) )
Jeden uczeń przynosi jedną fotografię - może być nadesłana na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub na
pen-drivie, lub wywołana w rozmiarze 15x21. Należy dołączyć informacje gdzie i kiedy została wykonana fotografia, opis max 2 zdania zdjęcia z uzasadnieniem wyboru.


Powodzenia!

Zaczynamy!

Zaczynamy rok szkolny 2017/2018.

Zachęcamy do bieżącego zaglądania na naszą podstronkę

"Fotografia w Szkole".

Umieszczamy tu nasze ogłoszenia, propozycje konkursów, ale też chcemy się pochwalić, co osiągnęliśmy.

Pozdrawiamy!

Konkurs "Surowce mineralne w obiektywie"

Zapraszam do udziału w konkursie geologiczno-fotograficznym „SUROWCE MINERALNE W OBIEKTYWIE dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów organizowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny.

W ramach konkursu należy wykonać zdjęcie o tematyce surowców mineralnych i przesłać je wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Zdjęcia zamieszczane są na stronie konkursu www.surowcewobiektywie.pl i oceniane przez internautów.

 Co miesiąc wygrywa jedno zdjęcie!

 Na laureatów czekają nagrody – okazy minerałów oraz książki o tematyce geologicznej.

 Na zgłoszenia czekamy do 15-go każdego miesiąca.

 Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie https://www.pgi.gov.pl/psg-1/psg-2/informacja-i-szkolenia/1086-wydarzenia-psg/9890-konkurs-surowce-mineralne-w-obiektywie.html

Sukces w Konkursie Fotograficznym!

Cieszymy się bardzo z sukcesów naszych uczennic w IX Konkursie Fotograficznym "Ukryte piękno w wodzie"

I miejsce -Kinga Tyszkowska

II miejsce - Klaudia Kobielak

Wyróżnienie- Amelia Tyszkiewicz

Wyróżnione zdjęcia można zobaczyć tu: wyniki konkursu

Konkurs "Morze i my"

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie - regulamin poniżej. Karty zgłoszenia dostępne u pani Dzienis

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Morze i My”
pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego jest Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku. Adres organizatora: 80- 515 Gdańsk ul. I. Krasickiego 10

3. Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów gimnazjów województwa pomorskiego i ma rangę konkursu kuratoryjnego.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 kwietnia 2017 roku i trwa do 26 maja 2017 roku. O zakwalifikowaniu prac decyduje data stempla pocztowego.

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

4. O wynikach Konkursu Opiekunowie Uczestników zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 2 czerwca 2017 roku.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa Morza Bałtyckiego i jego wpływ na życie człowieka.

TEMATYKA PRAC:

Fotografie winny ilustrować życie człowieka nad Bałtykiem – pracę, sport, odpoczynek itp. oraz morskie piękno.

FOTOGRAFIE – PRZEPISY

1. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 fotografii.

2. Fotografie mogą być poziome i pionowe, kolorowe, czarno-białe i w sepii o wymiarach od 15 x 21 cm. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

3. Wszystkie nadesłane prace po zakończeniu konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystawy w ZSO nr 10 w Gdańsku.

FOTOGRAFIE – PRZYGOTOWANIE PRAC

Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: dowolnym kodem ( godłem), opisem (tytułem) zdjęcia, oraz datą wykonania fotografii. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Kartę zgłoszeniową należy włożyć do koperty, zakleić ją i oznaczyć tym samym kodem, co zdjęcia. Prace należy wysłać, lub przynieść na adres Organizatora. Na kopercie adresowej powinien być dopisek „Konkurs Fotograficzny”. Praca składa się z opisanych wywołanych zdjęć oraz koperty z kartą zgłoszeniową. W przedstawionych pracach oceniana będzie kompozycja zdjęcia, pomysł autora, nowatorstwo i sposób ukazania bogactwa i urody Morza Bałtyckiego oraz jego wpływ na życie człowieka.

NAGRODY

1. Spośród Nadesłanych Zdjęć Jury przyzna: Grand Prix konkursu, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

2. Organizator Konkursu powołuje jury konkursu.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, przyznania miejsc równorzędnych, a także do nieprzyznania nagrody.

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

Konkurs Fotograficzny Twarz naszej ziemi - Przyroda, Kultura, Ludzie

Organizaratorem konkursu jest: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

84-241 Gościcino, ul. Drzewiarza Konkurs otwarty dla wszystkich mieszkańców Powiatu Wejherowskiego.

Konkurs podzielony został na trzy kategorie tematyczne: przyroda, ludzie, kultura i każda z nich będzie oceniana osobno w trzech kategoriach wiekowych:

I - dla uczniów szkół podstawowych
II - dla uczniów szkół gimnazjalnych
III - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych

Każdy z autorów może nadesłać do 2 fotografii w każdej z kategorii. Można uczestniczyć w każdej. (wystarczą pliki jpg)

Prace dostarczamy do pani Dzienis, Furtak, Mallek do 10.04.2017. Należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną u pani Dzienis.

Ukryte piękno w wodzie

Przypominam o naszym regionalnym konkursie fotograficznym dotyczącym wód w naszej okolicy. Zdjęcia mają przedstawiać miejsca zlokalizowane w pobliżu zamieszkania ucznia ukazujące piękno i walory, wyjątkowość lokalnych wód (strumyki, potoku, rzeki, jeziora, zatoka)
Poszukajcie więc w swoich zbiorach odpowiednich zdjęć lub po prostu je wykonajcie i przynieście do 25.03 do pań Konieczki, Mallek lub Dzienis.
Jeden uczeń przynosi jedną fotografię - może być nadesłana na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub na pen-drivie, lub wywołana w rozmiarze 15x21. Należy dołączyć informacje gdzie i kiedy została wykonana fotografia, opis max 2 zdania zdjęcia z uzasadnieniem wyboru.
Powodzenia!

Światłem malowane

 Pałac Młodzieży w Gdańsku serdecznie zaprasza
do udziału w 8. Wojewódzkim
Konkursie Fotograficznym "Światłem Malowane".

ORGANIZATOR:

§ Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

CELE KONKURSU:

 • prezentacja twórczości młodzieży w zakresie sztuki fotografii,
 • integracja środowisk uczniowskich,
 • zwrócenie uwagi młodych ludzi na piękno otaczającego nas świata.

TEMATYKA KONKURSU:

 •  w konkursie preferowane są prace z takim przedstawieniem świata widzianego przez obiektyw aparatu, w którym największe znaczenie odgrywa światło, jego relacje z fakturą i kolorem (dotyczy to również szarości w fotografii czarno-białej).

ADRESAT:

§ w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego z województwa pomorskiego.

KATEGORIE :

 • gimnazjum,
 • szkoły ponadgimnazjalne.

WYMAGANIA:

 • każdy autor może nadesłać do 5 zdjęć lub 1 zestaw wielo zdjęciowy do 5 zdjęć wykonany dowolną techniką fotograficzną w okresie ostatnich 2 lat,
 • format zdjęć nie mniejszy niż 13 x 18cm, nie większy niż 30 x 45 cm.,
 • każde zdjęcie należy opisać czytelnie według wzoru:

o numer zdjęcia zgodny z KARTĄ ZGŁOSZENIA,

o tytuł zdjęcia,

o godło (pseudonim artystyczny, np. "Biedronka"),

o wiek autora,

 • fotografie nie mogą być oprawione lub naklejone,
 • prace nieopisane i bez karty zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

§ zdjęcia należy włożyć do dużej koperty oznaczonej godłem wraz z drugą mniejszą zaklejoną kopertą, która zawierać będzie czytelnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA i przesłać listownie na adres: Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, 80 - 826 Gdańsk z dopiskiem: "KONKURS FOTO lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

TERMINY

§ do 17 marca 2017 r. – nadsyłanie prac,

§ 24 marca 2017 r. – zamieszczenie wyników konkursu, na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Gdańsku (www.pmgdansk.pl),

§ 30 marca 2017 r. - Gala konkursu i wystawa pokonkursowa w Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

Konkurs - tematyka dowolna :)

Mam przyjemność poinformować o rozpoczęciu kolejnej XVIII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok

2017 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni.

O aktualnościach dotyczących imprezy można będzie dowiedzieć się ze strony www.mdk.bialystok.pl 
(zakładka konkursy/fotografia) oraz ze specjalnej strony konkursu
wystawafotografii.mdk.bialystok.pl
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny. W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że tematyka prac konkursowych jest dowolna.

2. Kategorie wiekowe

I do ukończonych lat 15

II do ukończonych lat 21

wiek uczestnika jest określony w odniesieniu do daty 30 kwietnia 2017 roku.

3. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia w dowolnej technice.

4. Zestawy zdjęciowe (nie przekraczające 3 zdjęć), wyraźnie oznaczone, traktowane będą jako jedna praca.

5. Wszystkie prace są nadsyłane w formie elektronicznej o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 3000 pikseli w formacie .jpg

6. Dopuszczalna ingerencja cyfrowa w fotografie może dotyczyć działań mających odpowiednik w klasycznych zabiegach edycyjnych: kadrowanie, korekcja tonalna i kolorystyczna, retusz.Do konkursu nie zostaną zaakceptowane prace na których znajdują się̨ znaki, cyfry - daty, znaki wodne, podpisy.

8. Aby wysłać prace (wyłącznie w formie elektronicznej) na konkurs należy: opisane pliki zdjęć wg. klucza: nazwisko_imię_kategoria wiekowa_nr pracy (np. Kowalski_Maciej_1_nr3 lub dla pracy z zestawu: Kowalski_Maciej_1_nr1/3) przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konkursu wystawafotografii.mdk.bialystok.pl

TERMINARZ WYSTAWY

Nadsyłanie plików zdjęciowych i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 12.04.2017 r.

Obrady Jury do 21.04.2017 r.

Powiadomienie o werdykcie jury do 24.04.2017 r.

Otwarcie wystawy 27.05.2017 r.

Konkurs fotograficzny PORTRET

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym. Poniżej regulamin, a karty zgłoszenia dostępne u pani Joanny Dzienis.

IV edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego "Jej portret Jego portret Ich portret"

1. Tematem konkursu jest portret kobiety, meżczyzny (w każdym wieku).
2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujacych w wieku od 8 do 20 lat.
3. Technika prac jest dowolna. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu 1 pracę.
4. Uczestnicy przesyłają prace (czarno-białe lub koloroe) w formie wydruku lub odbitki fotograficznej o wymiarach minimum 20 x 30 cm oraz na nośniku elektronicznym (plik w formacie TIF lub JPG w rozdzielczosci min. 300 dpi). Pracemusza byc identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora (bez polskich znaków) Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia. Na odwrocie pracy w formie wydruku lub odbitki należy podać imię i nazwisko autora pracy.
5. W konkursie nie moga brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.
6. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów i mogą być dalej prezentowane.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnegowykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach zwiazanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe) z zachowaniem praw
autorskich.
8. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych odbitek/wydruków przed uszkodzeniem w czasie transportu(usztywnione opakowania) i nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne
zniszczenie lub zaginięcie. Prace uszkodzone/pogniecione nie bedą mogły wziać udziału w wystawie pokonkursowej.
9. Terminarz konkursu: przesłanie prac do 24 lutego 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego); rozstrzygnięcie, wreczenie nagród i wernisaż: 13 marca 2017 roku.
10. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK (www.mdk-plock.pl) oraz na Facebooku.
11. Prace należy nadsyłać na adres: Młodzie.owy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a, 09 -400 Płock.
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z pózniejszymi zmianami).

Konkursy Fotograficzne

Zachęcam Was do  przygotowania fotografii, zwracając uwagę na tematykę. O szczegóły pytajcie panią Joannę Dzienis. Skróty regulaminów niektórych konkursów znajdziecie też na tej stronie. W tym roku szkolnym warto wziąć udział w konkursach o tematyce:

 •  „Konkurs fotograficzny” (IX edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt. „Ukryte piękno w wodzie”,   (Wody Doliny Redy i Chylonki)

Termin: do 25 marca 2017

 • Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Świat nas dzieli, miłość nas łączy" - szczegóły poniżej.

Termin: marzec 2017

 • "Światłem malowane". Wojewódzki konkurs fotograficzny

Termin: marzec 2017 r

 • Zwierzęta w obiektywie.

Termin : kwiecień 2017

 • Las w obiektywie.

Termin : kwiecień 2017

 • IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny "Witkacy i Ja".

Termin: Ogólnopolski kwiecień-maj 2017 r.

 • Konkurs Fotograficzny Budownictwo w Obiektywie "Architektura z Duszą na Pomorzu."

Termin: Wojewódzki 24.04.2017 r.

 • Konkurs fotograficzny "Morze i my". Wojewódzki

Termin:maj 2017 r.

 • Konkurs fotograficzny "Gdańsk jakiego nie znacie".Wojewódzki

Termin: kwiecień - maj 2017 r.

 • II Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "JA".

Termin: czerwiec 2017 r.

 • I Wojewódzki Konkurs Fotograficzny - Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość.

Termin: luty 2017 r.

 • SOKRATES powiedział: Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. (konkurs fotograficzny)Wojewódzki

Termin : 28.05.2017 r.

 •  XII Ogólnopolski Konkurs "BARWY MORZA" składający się z części: fotograficznej, plastycznej, literackiej i modelarskiej. Ogólnopolski

Termin: luty-marzec 2017 r.

 • Konkurs fotograficzny "Kocham" (konkurs ma za zadanie zainteresowanie uczestników treściami rodzinnymi, zastanowienie się i rozważania nad rodzajami miłości, zwrócenie uwagi na potrzebę troski i opieki nad ludźmi starszymi.)Wojewódzki

 Termin: maj 2017 r.

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny Świat nas dzieli, miłość nas łączy

 

Konkurs organizowany przez SP34 w Gdyni.

Zachęcam Was do wzięcia udziału w kolejnym konkursie fotograficznym. Prace składamy do Joanny Dzienis

Skrócony regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Świat nas dzieli, miłość nas łączy".

CELE KONKURSU

przedstawienie na fotografii miejsc dalekich i bliskich otaczającego nas świata oraz zaskakujących momentów przyjaźni, radości i miłości; uchwycenie na fotografii interesujących, ważnych lub codziennych wydarzeń z życia człowieka oraz otaczającego go świata przyrody, nauki, techniki, kultury, a także sztuki, rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnienie inwencji twórczej i kreatywności autorów zdjęć, stworzenie uczniom i nauczycielom różnych typów szkół możliwości wypowiedzi artystycznej, współpraca środowiska szkolnego z instytucjami promującymi kulturę.

2.Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wywołane na papierze fotograficznym.

3.Format zdjęć - A4 (21x30 cm).

4.Zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne.

5.W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich dwóch latach (nie starsze niż z 2015r.), które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych.

6.Fotografii nie należy oprawiać.

7.Każda fotografia na odwrocie powinna być zaopatrzona w drukowaną metryczkę. Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:

Ø sposób ekspozycji (góra/dół),

Ø imię, nazwisko, kategoria wiekowa autora,

Ø tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,

Ø nazwa, adres placówki oświatowej, numer telefonu

Ø adres e-mail uczestnika; laureaci konkursu zostaną poproszeni o przesłanie swoich fotografii (w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 MP) drogą elektroniczną, w celu przygotowania prezentacji multimedialnej

8.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

9.Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.

Terminarz konkursu

Ø październik 2016r. - ogłoszenie konkursu,

Ø nadesłanie prac - do 10 marca 2017 r. (zdjęcia nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w rywalizacji konkursowej),

Ø obrady jury - marzec 2017 r.

Ø ogłoszenie wyników w Sali Audytoryjnej (budynek III) i otwarcie wystawy w Galerii Centrum Designu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, 12 kwietnia 2017 r. godz. 14. 00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach konkursu.

2. Zgłoszenie się do konkursu i przesłanie pracy konkursowej oznacza przeniesienie praw autorskich dotyczących pracy konkursowej uczestnika, na rzecz organizatorów konkursu.

Nasze patriotyczne zdjęcia nagrodzone!!!

Konkurs fotograficzny ogłoszony przez Urząd Miasta w Rumi na zdjęcie patriotyczne rozstrzygnięty!
Ze względu na ich ilość postanowono podzielić wszystkie fotografie na 3 kategorie – Mieszkańcy, Przedszkola, Szkoły.

W Kategorii „Mieszkańcy” jedno z  I miejsc zajęła  Natalia Drusewicz z klasy 3b.  Ze zdjęć dostarczonych przez Szkoły najlepszą fotografią okazało się nadesłane  przez klasę 2B z nszego gimnazjum.

Sprawdź na https://www.facebook.com/RumiaUM/

Drzewo Roku - konkurs fotograczny

Czekamy na zgłoszenia do konkursu Drzewo Roku 2017

Konkurs Drzewo Roku Klubu Gaja to wspaniała okazja do pokazania innym swojego ukochanego i jedynego w swoim rodzaju drzewa. Udział w konkursie to także okazja na wypromowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych swojego miejsca zamieszkania czy regionu. Na zgłoszenia Waszych ulubionych drzew do konkursu Drzewo Roku 2017 czekamy do końca listopada.

Konkurs skierowany jest do wszystkich – osób indywidualnych, stowarzyszeń, regionalnych i lokalnych wspólnot mieszkańców, a także placówek oświatowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji. Ambasadorami konkursu są: reżyser Kazimierz Kutz, podróżniczka i pisarka Elżbieta Dzikowska oraz polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim profesor Jan Miodek.

Konkurs Drzewo Roku promuje postawy szacunku dla przyrody oraz wyszukuje przykłady ciekawych i trwałych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności a drzewem, które jest przez nią szczególnie doceniane. Zaletą konkursu jest aktywizacja i konsolidacja lokalnej społeczności, wspólne działania na rzecz lokalnego środowiska. Konkurs wzmacnia świadomość ekologiczną i nasze związki z miejscem w którym żyjemy.

Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Jeśli w Twojej okolicy rośnie takie wyjątkowe drzewo, które ma swoją legendę lub ciekawą historię czy też jest ważne dla lokalnej społeczności, zgłoś je do konkursu Klubu Gaja. Może ono zostać Drzewem Roku 2016! mówi Jolanta Migdał, koordynatorka konkursu Drzewo Roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury konkursu – złożone ze specjalistów różnych dziedzin i miłośników drzew zarazem – do końca lutego 2017 wyłoni 16 finalistów, którzy będą walczyć o tytuł Drzewa Roku 2017. Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów podczas czerwcowego głosowania. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku 2018.

Więcej informacji, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Święta Drzewa. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2016 r. Drzewa zgłoszone w poprzedniej edycji konkursu, które nie znalazły się w finale, mogą być zgłoszone po raz kolejny.

 

Więcej informacji:
www.swietodrzewa.pl
www.drzeworoku.pl
www.klubgaja.pl

Warsztaty fotograficzne w Gimnazjum nr 2

W naszej szkole co wtorek spotykamy się na warsztatach poświęconych fotografii.

Zajęcia prowadzi pani Joanna Dzienis. Co tydzień dowiadujemy się tajników fotografowania: kompozycji, funkcji "ukrytych" w aparacie - czyli po prostu - jak robić coraz ciekawsze zdjęcia. I ćwiczymy...ćwiczymy nowe spojrzenie na świat.

O swojej fotograficznej pasji na ostatnich zajęciach opowiadał nasz gość Bartek Smolik, na co dzień ratownik na pływalni, a okazjonalnie - fotograf impez masowych, krajobrazów i portretów. W planach mamy kilka projektów, zdjęcia portretowe i czekamy na inne wizyty zaproszonych gości.

Warto dodać, że wiele reportaży fotograficznych m.in. z rajdów i święta edukacji to dzieło Klaudii Schmidt z 3a.

Zapraszamy wszytkich pasjonatów "malowania światłem"!


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)