Dla uczniów

Wolontariat w szkole

Wolontariat jest zapewne tak stary jak sama ludzkość. Na początku nie miał ram instytucjonalnych, a z czasem zaistniał również w organizacjach: kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza. Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

  • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego
  • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości
  • potrzeba bycia potrzebnym
  • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało
  • chęć zdobycia umiejętności i doświadczeń zawodowych i życiowych
  • motywacje religijne

Rok 2001 został uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu. Dzień Wolontariusza - 5 grudnia.


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)