Regulamin WiFi

Regulamin korzystania ze szkolnej sieci bezprzewodowej
w Gimnazjum Nr 2 im. J. Korczaka w Rumi

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Bezprzewodowa sieć dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły Gimnazjum Nr 2 im. J. Korczaka w Rumi w celach naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych.
2. W ramach korzystania z sieci, użytkownicy uzyskują dostęp do punktu dostępowego sieci bezprzewodowej, poprzez który realizowane są połączenia z siecią Internet.
3. Sieć bezprzewodowa jest filtrowana*, tzn. nie wszystkie treści w Internecie są dostępne.
4. Każdy uczeń powinien zapoznać się z regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać. Rodzic/opiekun prawy oraz uczeń składając podpis na liście użytkowników akceptują niniejszy regulamin.
5. Uczniowie będą mieli dostęp do sieci z hasłem, które będzie regularnie zmieniane.
6. Sieć bezprzewodowa będzie dostępna tylko podczas przerw od poniedziałku do piątku.
7. Użytkownik ma obowiązek stosować się do wszystkich zaleceń administratora sieci.
8. Administrator sieci nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystnie użytkowników z sieci bezprzewodowej.

 § 2 Zabrania się

1. Rozpowszechniania za pomocą Internetu informacji uznawanych za sprzeczne, zarówno moralnie jak i etycznie.
2. Przesyłania, pobierania i udostępniania treści niezgodnych z prawem lub takich, do których nie posiada się praw autorskich.
3. Masowego rozsyłanie wiadomości elektronicznych.
4. Rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innego oprogramowania uniemożliwiającego, bądź utrudniającego pracę w sieci innym użytkownikom.
5. Udostępniania dostępu do Internetu osobom trzecim, permanentnego obciążania łączy poprzez udostępnianie różnego rodzaju serwerów: www, ftp, irc i innych.
6. Używania punktu dostępowego w celu budowania stałych podsieci na terenie szkoły.
7. Ściągania dużych plików obciążających sieć wifi.
8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z wymogami prawa oraz do niewykorzystywania sieci w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy niezgodnej z prawem, w tym także rozpowszechniania nie licencjonowanego oprogramowania, nagrań audio i wideo jak również wszelkich innych treści chronionych prawem autorskim.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również, za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne uszkodzenia sprzętu spowodowane bezpośrednio bądź pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem sieci korzystał z Internetu.
1. Administrator zastrzega sobie możliwość sprawdzania logów sieciowych i historii odwiedzanych stron w celu ustalenia ewentualnych uchybień użytkowników, w przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu administrator ma prawo na stałe usunąć użytkownika z sieci. Logi mogą zostać przekazane służbom, które o to wystąpią.
2. Użytkownik sam dba o bezpieczeństwo danych przechowywanych na urządzeniach wykorzystywanych do podłączenia do sieci.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku pojawiania się nowych sytuacji. Z tego tytułu nie przysługuje użytkownikowi żadne roszczenie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum2rumia.pl.

* Treści filtrowane:

 1. Adult Content
2. Advertisements and Pop-ups
3. Alcohol and Tobacco
4. Auctions
5. Chat and Instant Messaging
6. Comics and Humor
7. Conficker Worm
8. Criminal Activity
9. Downloads
10. Finance and Investment
11. Game Playing
12. Hacking
13. Illegal Drugs
14. Intimate Apparel and Swimsuits
15. Intolerance and Hate
16. Job Search and Career Development
 17. Peer-to-Peer
18. Personals and Dating
19. Phishing
20. Political Issues and Activist Groups
21. Pornography
22. Proxies
23. Sex Education
24. Shopping
25. Social Networking
26. Spam
27. Spyware
28. Streaming Media
29. Tasteless and Offensive
30. Terrorism
31. Weapons
32. Web Based Email

 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)