POWTÓRKI Z PLUSEM

Matematykę można zdefiniować jako przedmiot,
w którym nigdy nie wiadomo, o czym się mówi, ani, czy to, o czym się mówi, jest prawdziwe.
B.Russell 
 
 

Matematyka w szkole

Zapraszamy!


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)