Dla nauczycieli

Terminarz rad pedagogicznych

 data  rodzaj
 31 sierpnia 2017 r.  Plenarna Rada Pedagogiczna
 12 września 2017 r.  Rada Pedagogiczna
 17 października 2017 r.  Rada Pedagogiczna
 28 listopada 2017 r.  Rada Pedagogiczna
 23 stycznia 2018 r.  Rada Pedagogiczna - klasyfikacja śródroczna
 27 luty 2018 r.  Rada Pedagogiczna
 10 kwietnia 2018 r.  Rada Pedagogiczna
 12 czerwca 2018 r.  Rada Pedagogiczna - klasyfikacja roczna
 21 czerwca 2018 r.  Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrekcja zastrzega sobie prawo zwołania zebrań Rady Pedagogicznej i zebrań w innych terminach, wynikających z potrzeb pracy szkoły. Szkolenia Rady Pedagogicznej odbywać się będą wg zgłoszeń i aktualnych potrzeb.


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)