Lepsza szkoła

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA jest przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO.
W Sesjach z plusem corocznie biorą udział dziesiątki tysięcy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.
Indywidualizowane raporty:

  • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
  • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
  • umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
  • są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
lepsza szkola

Przebieg programu

1. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY (www.ls.gwo.pl). Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy:
tabela

2. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy i sprawdza je za pomocą schematów punktowania. Na stronie www.ls.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

3. Po wpisaniu wyników wszystkich sesji uczestnik programu otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie edukacyjnym.


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)