Ogłoszenia

Ankieta

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza:
 
ANKIETA NA TEMAT ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY
Celem ankiety jest poznanie opinii uczniów na temat cyberprzemocy.
Uzupełnij pytania ankiety. Odpowiedzi udzielaj szczerze i zgodnie z prawdą.
Wypełnij formularz
 

Dni do dyspozycji dyrektora 2017/2018

Informacja o dniach wolnych w roku szkolnym 2017/2018
Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245 z dn. 6.10.2010 r.) z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi, ul. Świętojańska 11 informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 22 grudnia 2017 r.
  2. 18 kwietnia 2018 r. - Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas 3
  3. 19 kwietnia 2018 r. - Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas 3
  4. 20 kwietnia 2018 r. - Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas 3
  5. 02 maja 2018 r.
  6. 04 maja 2018 r.
  7. 07 maja 2018 r.

W tych dniach odbywać się będą w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z wyjątkiem dni, w których odbędzie się Egzamin gimnazjalny.


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)