Ogłoszenia

Informujemy, że od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. nasza szkoła to Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Kpt. Ż. W. K.O. Borchardta w Rumi, z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 11


Achtung! Achtung! Deutsch!

Rusza pierwsza edycja „Ligi Języka Niemieckiego".

Zapraszam WSZYSTKICH chętnych uczniów klas VII, II i III do wspólnej zabawy z językiem niemieckim.
Szczegółowe informacje oraz regulamin uzyskacie u p. Doroty Kardaś.

Budżet Obywatelski 2018

Kochani Uczniowie, Rodzice i Przyjaciele!
Prosimy o Wasze głosy NA PROJEKT NR 14 podczas głosowania w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA RUMI 2018!
Głosujemy już od poniedziałku, 18 września. Każdy mieszkaniec Rumi - nawet dziecko - może oddać głos na jeden projekt inwestycyjny oraz jeden projekt prospołeczny.
Nasz projekt przygotował pan Grzegorz Grinholc - mistrz lekkoatletyczny oraz nauczyciel. Zobacz film.
Celem jest budowa placu zabaw oraz dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m. zakończonej skocznią w dal. Typ projektu: INWESTYCYJNY
Celem projektu jest powstawanie ogólnodostępnych obiektów dających okazję czynnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia. Szkoła - miejsce jednoczące lokalną społeczność, jest dobrą lokalizacją inwestycji sportowych. Bezpieczne obiekty sportowe to również zachęta do uprawiania sportu, który jest narzędziem walki z otyłością, wadami narządów ruchu odciągania młodzieży od gier komputerowych.
GŁOSUJMY NA PROJEKT INWESTYCYJNY NR 14!!!
www.rumia.budzet-obywatelski.org


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Po wielu latach znów witamy w murach szkoły przy ul, Świętojańskiej 11 pierwszoklasistów ze szkoły podstawowej. Moment historyczny. Jest to jednocześnie początek roku szkolnego dla dwóch OSTATNICH roczników gimnazjum...

Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej"

Projekt pn. „Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej w Gminie Miejskiej Rumia oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej. Kliknij na obrazek!

super przed

Informacja dotycząca obiadów

Obiady wydawane będą od poniedziałku 11.09.2017 r.

Płatności za obiady dla uczniów regulowane są z góry, w wyznaczonym terminie. Terminy płatności za poszczególne miesiące będą podawane na bieżąco. Opłaty za posiłki realizowane przelewem winny być dokonywane z góry do 25-tego poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

Czytaj więcej...

Pociąg do edukacji

pociag logo

Projekt pn. „Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina Miejska Rumia jest Beneficjentem wsparcia, które jest przekazane na placówki oświatowe, uczniów i nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina.

Projekt polega na realizacji działań edukacyjnych, zmierzających do poprawy jakości edukacji ogólnej szkół podlegających Gminie Miejskiej Rumia, poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.

Czytaj więcej...

List Minister Edukacji Narodowej

Warszawa, 25 sierpnia 2017 roku

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,
przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej, ale także satysfakcjonującej pracy. 1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców.

W roku szkolnym 2017/2018 szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Szczególną uwagę środowiska oświatowego będę chciała zwrócić na wzmocnieniewychowawczej roli szkoły oraz bezpieczne korzystanie uczniów z internetu. Zależy mi również na wprowadzeniu doradztwa zawodowego do wszystkich szkół i placówek oświatowych oraz na usprawnieniu edukacji włączającej.

Czytaj więcej...

Ślubowanie klas pierwszych

W imieniu społeczności szkolnej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi
serdecznie zapraszam Uczniów i Rodziców
na uroczystość
ślubowania klas I, która odbędzie się dnia 4 września 2017 roku
• godzina 9.00 ul. Świętojańska 11
• godzina 13.00 ul. Stoczniowców 6

Dyrektor Lucyna Oglęcka

Podkategorie


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)