Ogłoszenia

Informujemy, że od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. nasza szkoła to Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Kpt. Ż. W. K.O. Borchardta w Rumi, z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 11
Od dnia 1 września 2018 r. rozpoczyna działalność  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka.
Nowy adres strony internetowej - sp4rumia.pl

 

 

 


Informacja dotycząca obiadów

Obiady wydawane będą od poniedziałku 11.09.2017 r.

Płatności za obiady dla uczniów regulowane są z góry, w wyznaczonym terminie. Terminy płatności za poszczególne miesiące będą podawane na bieżąco. Opłaty za posiłki realizowane przelewem winny być dokonywane z góry do 25-tego poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

Konto bankowe:
Bank Rumia Spółdzielczy
51 8351 0003 0019 3555 2000 0060
tytułem: nazwisko i imię ucznia, klasa np I E.

Rodzice lub opiekunowie, aby uzyskać odliczenia tytułem nieobecności dziecka, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu odliczenia następują od następnego dnia po zgłoszeniu. /np. telefonicznie 58 671-06-45 lub osobiście u p. intendent.

Godziny wydawania obiadów:
11:30 klasy I i IV
12:00 odziały wychowania przedszkolnego
12:35 klasy VII i II-III gimnazjum

Kwota za obiady w miesiącu wrzesień 2017 r. - płatne na konto do 7.09.2017r .
15 dni x 3,20 wynosi 48,00 zł
dla sześciolatków
Kl. I, IV i VII SP
kl. II-III GIMNAZJUM

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

W Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi dla dzieci wychowania przeszkolnego obowiązują cztery posiłki, stawka dzienna wynosi 8 zł

Wpłata za posiłki w miesiącu wrzesień 2017 r. wynosi 15 dni żywieniowych x 8,00 = 120,00 zł

Powyższą kwotę wpłacamy na konto do 7.09.2017r.

Konto bankowe:
Bank Rumia Spółdzielczy
51 8351 0003 0019 3555 2000 0060
tytułem: nazwisko i imię ucznia, klasa np O A.

Intendent szkoły


 
Copyright © Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi (by Agnieszka Gryzik)